Besökare
Hem

Vill du samla in åsikter från dina anställda?
Göra en enkät mot allmänheten?
Säkra kvaliteten i ditt kundarbete?

I'mPoll är ett komplett enkätverktyg som finns i 2 versioner:

  • I'mQPoll
  • I'mPoll 

I'mQPoll är till för att göra snabba analyser.

T ex Tror du att du får mer pengar i plånboken nästa år? JA/NEJ

I'mQPoll ger en fråga och många svar och visar sammanställningar av hur folk svarat direkt som diagram.

I'mPoll är ett komplett analysverkyg för enkäter, där du kan ställa många frågor och ha många olika svarsalternati. I I'mPoll finns också ett analysverktyg i vilket du analyserar och sammanställer dina enkäter