Besökare
Hem

Kan du enkelt, på din webbplats skapa en disskussion i realtid mellan dina olika intressenter?

Kan du spara hela diskussionen för att analysera den, eller visa den för andra?

Kan du garantera att de som är i diskussionen är de de utger sig för att vara?

Använd ”Chatten” - så kan du.

I ”Chatten” kan du skapa en dialog med olika medborgargrupper.

Systemet kan t ex användas för att skapa disskussioner mellan medborgare och politiker, be kommunmedborgare om förslag, få kommentarer till ustpel m m. Alla inlägg sparas i en loggfil som kan återanvändas av moderatorn t ex i form ab sammanfattningar eller protokoll.

Så här fungerar det

En administratör kan skapa valfritt antal chattrum som kan hantera helt olika ämnen. ”Chatten” läggs om du vill in på din egen hemsida med hjälp av ett script. Sen är det klart att chatta.