Frågor för medborgarpanel

Anonymt exempelformuläret som går att förändra på många sätt. Med svarskontroll och mail/sms-påminnelse.
 
E-post *
Vi ber dig fylla i uppgifter om dig själv, för att vi ska kunna göra statistiska jämförelser mellan olika befolkningsgrupper. Du är helt anonym i den här undersökningen
Kön*
Ålder
Jag har